Ngày đăng: 24/02/2020

Lấy dữ liệu từ cổng Bảo hiểm Y tế Việt nam


Mình đang xây dựng một ứng dụng quản lý phòng khám

Giơ mình muốn lấy thông tin bệnh nhân từ danh sách bảo hiểm y tế theo số thẻ bảo hiểm y tế thì phải làm sao hả mọi người cao ai giúp đỡ mình được không xin cảm ơn