Ngày đăng: 18/03/2016

Download Drupal


Drupal là một phần mềm quản lý nội dung. Nó được sử dụng để làm cho rất nhiều các trang web và các ứng dụng mà bạn sử dụng hàng ngày. Drupal có các tính năng tiêu chuẩn lớn, như dễ dàng authoring nội dung, hiệu suất đáng tin cậy, và an ninh tuyệt vời.Nhưng những gì đặt nó ngoài là tính linh hoạt; mô đun là một trong những nguyên tắc cốt lõi của nó. công cụ của nó giúp bạn xây dựng đa năng, nội dung có cấu trúc kinh nghiệm web động cần.

Link download