Có thể bạn cần

Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 2Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 2

Nguyễn Quốc Trung

480  1023 

Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điệnLí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện

Nguyễn Trọng Thắng

269  1790  82 

Giáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình nguyên lý kế toán

Đoàn Quang Thiệu

242  714 

Giáo trình môn học nguyên lý máyGiáo trình môn học nguyên lý máy

Diệp Bảo Trí

116  779 

Đồ gá cơ khí và tự động hóaĐồ gá cơ khí và tự động hóa

Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt

171  749