Có thể bạn cần

Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạnAnsys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

254  1096  27 

Nguyên lý động cơ đốt trongNguyên lý động cơ đốt trong

Nguyễn Tấn Tiến

492  1369  22 

Giáo trình kỹ thuật môi trườngGiáo trình kỹ thuật môi trường

Trần Kim Cương

94  885