Ebook Ngẫu Nhiên

Cơ sở điều khiển tự độngCơ sở điều khiển tự động

Đặng Hoài Bắc

152  468 

Giáo trình môn học chi tiết máyGiáo trình môn học chi tiết máy

TT công nghệ cơ khí

187  418 

Lò vi ba và bếp điện từLò vi ba và bếp điện từ

Nguyễn Minh Đức

141  719  20 

Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạnAnsys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

254  485