Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

1131 | 15-06-2016 | 28
Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nhan đề: Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 254

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: phần mềm ansys, mô phỏng trong công nghiệp, phần mềm mô phỏng, phần tử hữu hạn,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: FEA và AnSys

Chương 2: Các vấn đề cơ bản trong Ansys

Chương 3: Các thủ tục phân tích cơ bản

Chương 4: Xây dựng mô hình hình học

Chương 5: Tạo mô hình phần tử hữu hạn

Chương 6: Các thuộc tính vật lý

Chương 7: Đặt tải

Chương 8: Giải

Chương 9: Phân tích kết cấu

Chương 10: Phân tích nhiệt

Chương 11: Phân tích tương tác giữa các trường vật lý

Chương 12: Xử lý kết quả

Chương 13: Một vài tiện ích

Download

Tài liệu cùng chủ đề

Có thể bạn cần

27 đề trắc nghiệm Tiếng Anh 1227 đề trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Lưu Hoằng Trí

160  88 

Giáo trình tổng đài điện tử sốGiáo trình tổng đài điện tử số

Nguyễn Thị Thu Thủy

249  723 

Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10

Trần Trung Ninh, Nguyễn Thị Kim Thành, Phạm Ngọc Sơn

170  97 

IELTS Fighter Intensive IELTS ReadingIELTS Fighter Intensive IELTS Reading

Nguyễn Thị Thanh Hương

199  442