Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

1296 | 15-06-2016 | 31
Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nhan đề: Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 254

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: phần mềm ansys, mô phỏng trong công nghiệp, phần mềm mô phỏng, phần tử hữu hạn,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: FEA và AnSys

Chương 2: Các vấn đề cơ bản trong Ansys

Chương 3: Các thủ tục phân tích cơ bản

Chương 4: Xây dựng mô hình hình học

Chương 5: Tạo mô hình phần tử hữu hạn

Chương 6: Các thuộc tính vật lý

Chương 7: Đặt tải

Chương 8: Giải

Chương 9: Phân tích kết cấu

Chương 10: Phân tích nhiệt

Chương 11: Phân tích tương tác giữa các trường vật lý

Chương 12: Xử lý kết quả

Chương 13: Một vài tiện ích

Download

Tài liệu cùng chủ đề

Có thể bạn cần

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 1Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 1

Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt

473  4547  49 

500 bài toán chọn lọc lớp 11500 bài toán chọn lọc lớp 11

Hàn Liên Hải, Ngô Long Hậu, Mai Trường Giáo, Hoàng Ngọc Anh

234  164 

Amazing Science 2Amazing Science 2

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

100  1591  15 

Sinh học đại cươngSinh học đại cương

Nguyễn Như Hiền

246  1065