Có thể bạn cần

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lườngGiáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

Nguyễn Văn Hòa, Bùi Văn Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng

390  2355  62 

Nguyên lý động cơ đốt trongNguyên lý động cơ đốt trong

Nguyễn Tấn Tiến

492  1556  25 

Thực hành cơ khí tiện phay bào màiThực hành cơ khí tiện phay bào mài

Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng

637  2574  46 

Bài giảng xử lý tiếng nóiBài giảng xử lý tiếng nói

ĐH Hàng hải

52  1449 

Giáo trình Cơ học máyGiáo trình Cơ học máy

Lại Khắc Liễm

245  2034  30