Giáo trình Toán cao cấp - CĐ Xây Dựng Số 1

873 | 21-05-2016 | 4
Giáo trình Toán cao cấp

Nhan đề: Giáo trình Toán cao cấp

Tác giả: CĐ Xây Dựng Số 1,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 284

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: toán cao cấp,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. TẬP HỢP-ÁNH XẠ-SỐ PHỨC

CHƯƠNG 2. MA TRẬN-ĐỊNH THỨC-HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

CHƯƠNG 3. HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ

CHƯƠNG 4. CHUỖI

CHƯƠNG 5. HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ

CHƯƠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

CÂU HỎI ÔN TẬP

ĐÁP SỐ-LỜI GIẢI VĂN TẮT

Download

Có thể bạn cần

Gia công tia lửa điện CNCGia công tia lửa điện CNC

Vũ Hoài Ân

194  1080 

Intensive IELTS WritingIntensive IELTS Writing

Nguyễn Thị Thanh Hương

154  483 

Cấu tạo gầm xe conCấu tạo gầm xe con

Nguyễn Khắc TRai

219  1250  40 

Giáo trình trang bị điện 2Giáo trình trang bị điện 2

Nguyễn Bê

133  3016  46