Giáo trình Toán cao cấp - CĐ Xây Dựng Số 1

431 | 21-05-2016 | 1
Giáo trình Toán cao cấp

Nhan đề: Giáo trình Toán cao cấp

Tác giả: CĐ Xây Dựng Số 1,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 284

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: toán cao cấp,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. TẬP HỢP-ÁNH XẠ-SỐ PHỨC

CHƯƠNG 2. MA TRẬN-ĐỊNH THỨC-HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

CHƯƠNG 3. HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ

CHƯƠNG 4. CHUỖI

CHƯƠNG 5. HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ

CHƯƠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

CÂU HỎI ÔN TẬP

ĐÁP SỐ-LỜI GIẢI VĂN TẮT

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

144  751  10 

Sổ tay thợ hànSổ tay thợ hàn

Nguyễn Bá An

282  893  34 

Tính toán thiết kế ô tôTính toán thiết kế ô tô

Đặng Quý

281  1011  24 

Kỹ thuật địa môi trườngKỹ thuật địa môi trường

Nguyễn Uyên

372  457