Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1 - Lê Đình Trí, Lê Trọng vinh, Dương Thủy Vỹ

1139 | 21-05-2016 | 10
Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1

Nhan đề: Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1

Tác giả: Lê Đình Trí, Lê Trọng vinh, Dương Thủy Vỹ,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 273

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: toán cao cấp, giáo trình toán,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng hợp về ánh xạ. Số thực và số phức

Chương 2: Hàm số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phâ,

Chương 3: Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng

Chương 4: Định thức - Ma trận - Hệ phương trình tuyến tính

Chương 5: Không gian vector

 Chương 6: Phép tính tích phân của hàm số một biến số

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình vật liệu cơ khíGiáo trình vật liệu cơ khí

Châu Minh Quang

79  950  13 

Giáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệpGiáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệp

Bùi Hồng Huế, Lê Nho Khanh

249  1053  34 

Let's Go 5: WorkBook 3 EditionLet's Go 5: WorkBook 3 Edition

C. Hartzler, R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins

82  1148  12 

Giáo trình cung cấp điệnGiáo trình cung cấp điện

Bộ môn cung cấp điện

171  939  17