Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Microsoft Vietnam

1506 | 16-04-2016 | 7
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010

Tác giả: Microsoft Vietnam,

Nhà xuất bản: Microsoft Vietnam

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 138

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010

II. Nội dung chính

Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010

Chương 2: Thực hiện định dạng văn bản

Chương 3: Thực hiện chèn các đối tượng

Chương 4: Thao tác với bảng biểu

Chương 5: Hỗ trợ xử lý trong Word 2010

Chương 6: Các phím tắt trong Word

Chương 7: Một số mẹo hay trên Word 2010

Download

Có thể bạn cần

Nhiên liệu dầu nhờn và chất tải nhiệtNhiên liệu dầu nhờn và chất tải nhiệt

Lưu Văn Hy, Chung Thế Quang, Nguyễn Phước Hậu, Huỳnh Kim Ngân, Đỗ Tấn Dân

203  728 

Nguyên lý máy tập 1Nguyên lý máy tập 1

Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm

349  142 

Toán rời rạcToán rời rạc

Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành

295  2456  22 

Cambridge Practice Tests for IELTS 2Cambridge Practice Tests for IELTS 2

University of Cambridge

178  67