Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010 - Microsoft Vietnam

1968 | 16-04-2016 | 19
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Tác giả: Microsoft Vietnam,

Nhà xuất bản: Microsoft Vietnam

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 240

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010

I. Nội dung chính

Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel

Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel

Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm

Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu

Chương 5: Đồ Thị Trong Excel

Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính

Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates

Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật

 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình động cơ đốt trongGiáo trình động cơ đốt trong

Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long

161  887 

Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tầnLý thuyết trường điện từ và siêu cao tần

Tôn Thất Bảo Đạt, Dương Hiền Thuận

125  853