Tiền và hoạt động ngân hàng - Lê Vinh Danh

991 | 13-05-2016 | 5
Tiền và hoạt động ngân hàng

Nhan đề: Tiền và hoạt động ngân hàng

Tác giả: Lê Vinh Danh,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 1996

Số trang: 732

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Tiền tệ, chức năng và vai trò

Chương 1: Lịch sử ra đời của tiền tệ

Chương 2: Hệ thống tiền tệ

Chương 3: Chức năng và vi trò của tiền tệ

Phần 2: Hoạt động ngân hàng

Chương 4: Lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng

Chương 5: Hệ thống ngân hàng hiện nay

Chương 6: Hoạt động của ngân hàng trung ương

Chương 7: Hoạt động của ngân hàng trung gian

Chương 8: Hoạt động của thị trường tài chính - chứng khoán

Phần 3: Tiền tệ và tài chính quốc tế

Chương 9: Hệ thống tiền tệ quốc tế

Chương 10: Thanh toán quốc tế

Phần 4: Tiền - hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế

Chương 11: Chính sách tiền tệ

Chương 12: Tác động của chính sách tiền tệ

Chương 13: Chính sách tiền tệ và vài trò điều tiết kinh tế của ngân hàng trung ương

Chương 14: Chính sách tiền tệ và chính trị

Thư mục tham khảo và tài liệu gợi ý đọc thêm

Phần dành cho sinh viên

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình đo lường kỹ thuật lạnhGiáo trình đo lường kỹ thuật lạnh

Trần Văn Lịch

153  1693  32 

Cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnhCơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh

Lều Thọ Bình

264  1229 

Giáo trình ngữ âm thiếng Anh thực hànhGiáo trình ngữ âm thiếng Anh thực hành

Lưu Thị Duyên

91  1477  29 

Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật

Trần Cao Sơn, Phạm Xuân Đà, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thành Trung

103  3365  122 

Giáo trình vi sinh vật học công nghiệpGiáo trình vi sinh vật học công nghiệp

Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn

255  1314  35