Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam - Nguyễn Đôn Phước

60 | 09-02-2020 | 0
Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam

Nhan đề: Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Đôn Phước,

Nhà xuất bản: Tri Thức

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 290

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ngân hàng, phát triển, mô hình,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Bài tập ngữ pháp Tiếng AnhBài tập ngữ pháp Tiếng Anh

Xuân Bá

202  2591  136 

Robot hàn công nghiệpRobot hàn công nghiệp

Ban gia công kim loại tấm

179  2058  48 

Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô TuyếnLý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Nguyễn Mạnh Anh Dũng

154  663 

Công nghệ chế biến thực phẩmCông nghệ chế biến thực phẩm

Lê Văn Việt Mẫn, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Trà

1017  104