Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam - Nguyễn Đôn Phước

90 | 09-02-2020 | 0
Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam

Nhan đề: Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Đôn Phước,

Nhà xuất bản: Tri Thức

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 290

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ngân hàng, phát triển, mô hình,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

100 Đề thi chuẩn bị cho TOEIC100 Đề thi chuẩn bị cho TOEIC

Công Vinh, Hoàng Vy

364  119 

Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành hóa dầuTiếng Anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu

Phạm Thanh Huyền

77  1139 

Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựngGiáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng

181  1614  18