Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam - Nguyễn Đôn Phước

169 | 09-02-2020 | 0
Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam

Nhan đề: Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Đôn Phước,

Nhà xuất bản: Tri Thức

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 290

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ngân hàng, phát triển, mô hình,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giao tiếp Tiếng Anh trong kinh doanhGiao tiếp Tiếng Anh trong kinh doanh

Lê Huy Liên

260  322 

Autocad trong kỹ thuật điệnAutocad trong kỹ thuật điện

Bộ môn cung cấp điện

42  1189  18 

Máy khuếch âm transistor và ICMáy khuếch âm transistor và IC

Nguyễn Tấn Phước

150  1532  36 

342 TOEIC Vocabulary Tests342 TOEIC Vocabulary Tests

English-test.net

703  4090  12