Có thể bạn cần

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiểnCác bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển

Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thạch Sơn, Đào Văn Tân

508  1283  62 

Get It Up 3Get It Up 3

Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Mỹ Duyên

65  1546  30 

Hệ thống thông tin quang - Tập 2Hệ thống thông tin quang - Tập 2

Vũ Văn San

325  1130  19 

Thực tập vi sinh vật chuyên ngànhThực tập vi sinh vật chuyên ngành

Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thị Hoàn, Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên

103  566