Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng - James Cumming, Đỗ Hữu Thành, Hoàng Anh Dũng

586 | 03-09-2019 | 2
Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng

Nhan đề: Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng

Tác giả: James Cumming, Đỗ Hữu Thành, Hoàng Anh Dũng,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 238

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tiếng anh kiến trúc, tiếng anh xây dựng,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật nâng chuyển - Tập 2: Máy vận chuyển liên tụcKỹ thuật nâng chuyển - Tập 2: Máy vận chuyển liên tục

Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Danh Sơn

298  5526  215 

55 Cách để giúp đỡ người khác55 Cách để giúp đỡ người khác

Nguyễn Thu Hương

66  215 

Điện tử công suấtĐiện tử công suất

Nguyễn Tấn Phước, Nguyễn Mạnh Hùng

98  1649  39 

Thực hành chế tạo robot điều khiển tư xaThực hành chế tạo robot điều khiển tư xa

Trần Thế San, Tăng Văn Mùi, Nguyễn Ngọc Phương

135  1151