Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin - Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc

1645 | 24-11-2016 | 31
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Nhan đề: Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tác giả: Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 254

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh ngành công nghệ thông tin,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng anh 11 cơ bản - nâng caoBài tập Tiếng anh 11 cơ bản - nâng cao

Phan Huỳnh Như, Nguyễn Bảo Trang, Phạm Thị Nguyên Ái, Đặng Thị Cẩm Tú, Nguyễn Ngọc Bảo Châu

161  140