Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin - Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc

1937 | 24-11-2016 | 34
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Nhan đề: Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tác giả: Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 254

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh ngành công nghệ thông tin,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩmThí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

Lê Văn Việt Mẫn, Lại Mai Hương

153  428  24 

Giáo trình kỹ thuật robotGiáo trình kỹ thuật robot

Khoa công nghệ điện

148  1829  16 

720 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 6720 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Nguyễn Bình Minh

128  177 

Intensive IELTS speakingIntensive IELTS speaking

Nguyễn Thị Thanh Hương

208  620 

Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010

Microsoft Vietnam

138  1655