Starter TOEIC, Third Edition - Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen

2530 | 06-04-2016 | 0
Starter TOEIC, Third Edition

Nhan đề: Starter TOEIC, Third Edition

Tác giả: Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen,

Nhà xuất bản: Compass Publishing

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 308

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chapter 1: Grammer Practice

Unit 1: Auxiliary Verb

Unit 2: Tenses

Unit 3: Infinitives and Gerunds

Unit 4: Participles and Participles Clauses

Unit 5: Negation and Paralel Structure

Unit 6: Comparisons

Unit 7: Argeement

Unit 8: Relative Clauses

Unit 9: Modification and Word Order

Unit 10: Indefinite Pronouns

Unit 11: Voice

Unit 12: Conjunctions and Prepostions

Chapter 2: Listening and Reading Practice

Unit 1: Grammar Focus: Auxiliary Verb

Unit 2: Grammar Focus: Tenses

Unit 3: Grammar Focus: Infinitives and Gerunds

Unit 4: Grammar Focus: Participles and Participles Clauses

Unit 5: Grammar Focus: Negation and Paralel Structure

Unit 6: Grammar Focus: Comparisons

Unit 7: Grammar Focus: Argeement

Unit 8: Grammar Focus: Relative Clauses

Unit 9: Grammar Focus: Modification and Word Order

Unit 10: Grammar Focus: Indefinite Pronouns

Unit 11: Grammar Focus: Voice

Unit 12: Grammar Focus: Conjunctions and Prepostions

Chapter 3: Practice Test

Chapter 4: Support

Transcripts and Answer Key

Practive Test Answer Sheet

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình Kỹ thuật điệnGiáo trình Kỹ thuật điện

Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh

178  1800  52 

Giáo trình thực tập qua ban hànGiáo trình thực tập qua ban hàn

Phạm Xuân Hồng

43  356 

Đo lường điện và điện tửĐo lường điện và điện tử

Nguyễn Tấn Phước

146  589  15 

Robot hàn công nghiệpRobot hàn công nghiệp

Ban gia công kim loại tấm

179  864  21 

Công nghệ CNCCông nghệ CNC

Trần Văn Địch

277  557