Starter TOEIC, Third Edition - Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen

2383 | 06-04-2016 | 0
Starter TOEIC, Third Edition

Nhan đề: Starter TOEIC, Third Edition

Tác giả: Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen,

Nhà xuất bản: Compass Publishing

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 308

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chapter 1: Grammer Practice

Unit 1: Auxiliary Verb

Unit 2: Tenses

Unit 3: Infinitives and Gerunds

Unit 4: Participles and Participles Clauses

Unit 5: Negation and Paralel Structure

Unit 6: Comparisons

Unit 7: Argeement

Unit 8: Relative Clauses

Unit 9: Modification and Word Order

Unit 10: Indefinite Pronouns

Unit 11: Voice

Unit 12: Conjunctions and Prepostions

Chapter 2: Listening and Reading Practice

Unit 1: Grammar Focus: Auxiliary Verb

Unit 2: Grammar Focus: Tenses

Unit 3: Grammar Focus: Infinitives and Gerunds

Unit 4: Grammar Focus: Participles and Participles Clauses

Unit 5: Grammar Focus: Negation and Paralel Structure

Unit 6: Grammar Focus: Comparisons

Unit 7: Grammar Focus: Argeement

Unit 8: Grammar Focus: Relative Clauses

Unit 9: Grammar Focus: Modification and Word Order

Unit 10: Grammar Focus: Indefinite Pronouns

Unit 11: Grammar Focus: Voice

Unit 12: Grammar Focus: Conjunctions and Prepostions

Chapter 3: Practice Test

Chapter 4: Support

Transcripts and Answer Key

Practive Test Answer Sheet

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình vật liệu điệnGiáo trình vật liệu điện

Nguyễn Đình Thắng

249  481 

Kiến trúc máy tínhKiến trúc máy tính

Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân,Phạm Hữu Tài

95  436 

Cấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máyCấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máy

Trịnh Văn Đại, Ninh Văn Hoàn, Lê Minh Miện

151  963  11 

Giáo trình lập định mức xây dựngGiáo trình lập định mức xây dựng

Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm

187  475 

Giáo trình kỹ thuật nhiệtGiáo trình kỹ thuật nhiệt

Trần Văn Lịch

121  3284