Starter TOEIC, Third Edition - Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen

2036 | 06-04-2016 | 0
Starter TOEIC, Third Edition

Nhan đề: Starter TOEIC, Third Edition

Tác giả: Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen,

Nhà xuất bản: Compass Publishing

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 308

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chapter 1: Grammer Practice

Unit 1: Auxiliary Verb

Unit 2: Tenses

Unit 3: Infinitives and Gerunds

Unit 4: Participles and Participles Clauses

Unit 5: Negation and Paralel Structure

Unit 6: Comparisons

Unit 7: Argeement

Unit 8: Relative Clauses

Unit 9: Modification and Word Order

Unit 10: Indefinite Pronouns

Unit 11: Voice

Unit 12: Conjunctions and Prepostions

Chapter 2: Listening and Reading Practice

Unit 1: Grammar Focus: Auxiliary Verb

Unit 2: Grammar Focus: Tenses

Unit 3: Grammar Focus: Infinitives and Gerunds

Unit 4: Grammar Focus: Participles and Participles Clauses

Unit 5: Grammar Focus: Negation and Paralel Structure

Unit 6: Grammar Focus: Comparisons

Unit 7: Grammar Focus: Argeement

Unit 8: Grammar Focus: Relative Clauses

Unit 9: Grammar Focus: Modification and Word Order

Unit 10: Grammar Focus: Indefinite Pronouns

Unit 11: Grammar Focus: Voice

Unit 12: Grammar Focus: Conjunctions and Prepostions

Chapter 3: Practice Test

Chapter 4: Support

Transcripts and Answer Key

Practive Test Answer Sheet

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Thực hành hàn khí - Tập 2Thực hành hàn khí - Tập 2

Ban gia công kim loại tấm

84  172 

Thực tập vi sinh vật chuyên ngànhThực tập vi sinh vật chuyên ngành

Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thị Hoàn, Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên

103  192 

Giáo trình thực hành điện cơ bảnGiáo trình thực hành điện cơ bản

Bộ môn cung cấp điện

33  517 

Khí cụ điệnKhí cụ điện

Ban điều khiển điện

72  436 

Máy biến áp Lý thuyết - Vận hành - Bảo dưỡng - Thử nghiệmMáy biến áp Lý thuyết - Vận hành - Bảo dưỡng - Thử nghiệm

Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh, Tôn Long Ngà

629  551  25