Intensive IELTS speaking - Nguyễn Thị Thanh Hương

152 | 20-12-2018 | 1
Intensive IELTS speaking

Nhan đề: Intensive IELTS speaking

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương,

Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 208

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Từ khóa: IELTS, speaking,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Kỹ thuật nhiệtBài tập Kỹ thuật nhiệt

Bùi Hải

182  1925  40 

Giáo trình kế toán quản trịGiáo trình kế toán quản trị

Trần Nhật Thiện

117  813 

Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạnAnsys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

254  807  22 

Intersive IELTS ListeningIntersive IELTS Listening

Nguyễn Thị Thanh Hương

140  180