Developing Skills for the TOEIC Test - Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne

4716 | 06-04-2016 | 28
Developing Skills for the TOEIC Test

Nhan đề: Developing Skills for the TOEIC Test

Tác giả: Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne,

Nhà xuất bản: Compass Publishing

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 272

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: Gerunds and Infinitives

Unit 2: Auxiliary Verbs

Unit 3: Subject-Verb Agreement

Unit 4: Verb Form and Tenses

Unit 5: Participial Forms

Unit 6: Comparatives and Superlatives

Unit 7: Nagation

Unit 8: Pronouns and Determiners

Unit 9: Nouns and Aricles

Unit 10: Relative Clauses

Unit 11: Conjunctions and Prepositions

Unit 12: Conditionals

Unit 13: Orther Possible Questions

Unit 14: Review

Practice Test

Transcript and Answer Key

Appendix

Answer Sheet

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật điệnKỹ thuật điện

Lưu Thế Vinh

176  614  10 

Sổ tay Thép thế giớiSổ tay Thép thế giới

Trần Văn Địch, Ngô Trí Phúc

1943  1167  17 

Nấm mốc trong thực phẩmNấm mốc trong thực phẩm

Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch)

301  1041  24 

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 1Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 1

Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt

473  4274  46