Developing Skills for the TOEIC Test - Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne

2626 | 06-04-2016 | 20
Developing Skills for the TOEIC Test

Nhan đề: Developing Skills for the TOEIC Test

Tác giả: Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne,

Nhà xuất bản: Compass Publishing

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 272

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: Gerunds and Infinitives

Unit 2: Auxiliary Verbs

Unit 3: Subject-Verb Agreement

Unit 4: Verb Form and Tenses

Unit 5: Participial Forms

Unit 6: Comparatives and Superlatives

Unit 7: Nagation

Unit 8: Pronouns and Determiners

Unit 9: Nouns and Aricles

Unit 10: Relative Clauses

Unit 11: Conjunctions and Prepositions

Unit 12: Conditionals

Unit 13: Orther Possible Questions

Unit 14: Review

Practice Test

Transcript and Answer Key

Appendix

Answer Sheet

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Thí nghiệm Điện tử tương tựThí nghiệm Điện tử tương tự

Khoa Điện - Điện tử

56  473 

Bảo dưỡng phần điện máy công cụBảo dưỡng phần điện máy công cụ

Ban điều khiển điện

129  374 

Giáo trình điện tử công suấtGiáo trình điện tử công suất

Trần Trọng Minh

206  1440  47 

Kế toán giá thànhKế toán giá thành

Phan Đức Dũng

397  581 

Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệpLý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp

Nguyễn Viết Tiến

81  810  13