600 Essential Words for the TOEIC 3rd - Lin Lougheed Ed.D

1064 | 06-04-2016 | 7
600 Essential Words for the TOEIC 3rd

Nhan đề: 600 Essential Words for the TOEIC 3rd

Tác giả: Lin Lougheed Ed.D,

Nhà xuất bản: Barron's Educational Series

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 384

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Lession 1-5: General Business

Lession 6-10: Office Issues

Lession 11-15: Persional

Lession 16-20: Purchasing

Lession 21-25: Finansing and Budgeting

Lession 26-30: Managerment Issues

Lession 31-35: Restaurants and Events

Lession 36-40: Tralvel

Lession 41-45: Entertainment

Lession 46-50: Health

Answer Key

Word Index

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Cơ học ứng dụng phần bài tập (Có hướng dẫn - giải mẫu - trả lời)Cơ học ứng dụng phần bài tập (Có hướng dẫn - giải mẫu - trả lời)

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

284  1583  17 

Hỏi và đáp về năng lượng nguyên tửHỏi và đáp về năng lượng nguyên tử

Y. Iwakashi, Vương Hữu Tấn

122  357 

100 TOEIC Preparation Tests100 TOEIC Preparation Tests

English-test.net

207  971 

Giáo trình kỹ thuật mạch điện tửGiáo trình kỹ thuật mạch điện tử

Ban điều khiển điện

206  578 

Giáo trình thực tập qua ban máyGiáo trình thực tập qua ban máy

Nguyễn Thế Minh

48  436