600 Essential Words for the TOEIC 3rd - Lin Lougheed Ed.D

973 | 06-04-2016 | 7
600 Essential Words for the TOEIC 3rd

Nhan đề: 600 Essential Words for the TOEIC 3rd

Tác giả: Lin Lougheed Ed.D,

Nhà xuất bản: Barron's Educational Series

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 384

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Lession 1-5: General Business

Lession 6-10: Office Issues

Lession 11-15: Persional

Lession 16-20: Purchasing

Lession 21-25: Finansing and Budgeting

Lession 26-30: Managerment Issues

Lession 31-35: Restaurants and Events

Lession 36-40: Tralvel

Lession 41-45: Entertainment

Lession 46-50: Health

Answer Key

Word Index

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệpCông nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang

138  560 

Giáo trình kỹ thuật nhiệtGiáo trình kỹ thuật nhiệt

Trần Văn Lịch

121  3518 

Công nghệ chế biến dầu mỏCông nghệ chế biến dầu mỏ

Lê Văn Hiếu

267  496