600 Essential Words for the TOEIC 3rd - Lin Lougheed Ed.D

1468 | 06-04-2016 | 9
600 Essential Words for the TOEIC 3rd

Nhan đề: 600 Essential Words for the TOEIC 3rd

Tác giả: Lin Lougheed Ed.D,

Nhà xuất bản: Barron's Educational Series

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 384

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Lession 1-5: General Business

Lession 6-10: Office Issues

Lession 11-15: Persional

Lession 16-20: Purchasing

Lession 21-25: Finansing and Budgeting

Lession 26-30: Managerment Issues

Lession 31-35: Restaurants and Events

Lession 36-40: Tralvel

Lession 41-45: Entertainment

Lession 46-50: Health

Answer Key

Word Index

Download

Có thể bạn cần

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyThiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Trần Văn Địch

208  1424  20 

Kỹ nghệ đúc kim loạiKỹ nghệ đúc kim loại

Nguyễn Văn Đức

125  149 

Điện tử sốĐiện tử số

Trần Thị Thúy Hà

163  1011 

Giáo trình tin học căn bảnGiáo trình tin học căn bản

Đỗ Thanh Liên Ngân, Hồ Văn Tú

173  2219  22