Có thể bạn cần

Kỹ thuật nâng chuyển - Tập 2: Máy vận chuyển liên tụcKỹ thuật nâng chuyển - Tập 2: Máy vận chuyển liên tục

Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Danh Sơn

298  3924  185 

Bài giảng xử lý tiếng nóiBài giảng xử lý tiếng nói

ĐH Hàng hải

52  995 

Giáo trình công nghệ ô tô - phần điệnGiáo trình công nghệ ô tô - phần điện

Phạm Tố Như, Nguyễn Đức Nam

130  499  26 

Cấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máyCấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máy

Trịnh Văn Đại, Ninh Văn Hoàn, Lê Minh Miện

151  1301  14 

Điện tử căn bảnĐiện tử căn bản

Đỗ Thanh Hải

239  2760  100