Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu - Nguyễn Đức Hạnh

302 | 04-02-2020 | 2
Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu

Nhan đề: Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu

Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 399

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: marketing, cạnh tranh toàn cầu,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 2: Student Book 3 EditionLet's Go 2: Student Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

82  1042 

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 1Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 1

Trịnh Chất, Lê Văn Uyển

272  441 

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 1 (Phần điện tử)Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 1 (Phần điện tử)

Vũ Thành Vinh, Vũ Mạnh Thịnh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Sơn Hoàn

71  1720  10