Giáo trình tổ chức thương mại thế giới (WTO - OMC) - Nguyễn Anh Tuấn

292 | 08-02-2020 | 2
Giáo trình tổ chức thương mại thế giới (WTO - OMC)

Nhan đề: Giáo trình tổ chức thương mại thế giới (WTO - OMC)

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 210

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: WTO, OMC, tổ chức thương mại,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Thiết kế hệ thống thiết bị sấyThiết kế hệ thống thiết bị sấy

Hoàng Văn Chước

221  1967  57 

Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng anh 11Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng anh 11

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

209  347 

Linh kiện điện tửLinh kiện điện tử

Nguyễn Tấn Phước

120  2340  73