Giáo trình tổ chức thương mại thế giới (WTO - OMC) - Nguyễn Anh Tuấn

110 | 08-02-2020 | 2
Giáo trình tổ chức thương mại thế giới (WTO - OMC)

Nhan đề: Giáo trình tổ chức thương mại thế giới (WTO - OMC)

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 210

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: WTO, OMC, tổ chức thương mại,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Sinh học đại cươngSinh học đại cương

Nguyễn Như Hiền

246  889 

100 TOEIC Preparation Tests100 TOEIC Preparation Tests

English-test.net

207  1508 

English Pronunciation in use - Advanced + CDEnglish Pronunciation in use - Advanced + CD

Martin Hewings

192  93 

Ready to Order Student's BookReady to Order Student's Book

Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta

112  119