Giáo trình quản trị dự án đầu tư - Phạm Xuân Giang

1162 | 28-04-2016 | 30
Giáo trình quản trị dự án đầu tư

Nhan đề: Giáo trình quản trị dự án đầu tư

Tác giả: Phạm Xuân Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 241

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản

Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư

Chương 3: Lựa chọn dự án đầu tư

Chương 4: Quản trị thời gian thực hiện dự án

Chương 5: Quản trị chi phí thực hiện dự án

Chương 6: Quản trị việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình hóa học môi trườngGiáo trình hóa học môi trường

Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải

357  755  10 

Giáo trình gia công cơ khíGiáo trình gia công cơ khí

Nguyễn Thế Công, Phạm Ngọc Liên, Nguyễn Đắc Lê

368  697 

Giáo trình kỹ thuật sốGiáo trình kỹ thuật số

Trần Văn Minh

375  485  13 

Giáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệpGiáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệp

Bùi Hồng Huế, Lê Nho Khanh

249  477  26