Giáo trình quản trị dự án đầu tư - Phạm Xuân Giang

1403 | 28-04-2016 | 38
Giáo trình quản trị dự án đầu tư

Nhan đề: Giáo trình quản trị dự án đầu tư

Tác giả: Phạm Xuân Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 241

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản

Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư

Chương 3: Lựa chọn dự án đầu tư

Chương 4: Quản trị thời gian thực hiện dự án

Chương 5: Quản trị chi phí thực hiện dự án

Chương 6: Quản trị việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình gia công cơ khíGiáo trình gia công cơ khí

Nguyễn Thế Công, Phạm Ngọc Liên, Nguyễn Đắc Lê

368  770 

Giáo trình di truyền học người Giáo trình di truyền học người

Chu văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trình Đình Đạt

166  578 

Let's Go 2: Student Book 3 EditionLet's Go 2: Student Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

82  398 

Giáo trình kiểm toán phần 1Giáo trình kiểm toán phần 1

Trần Phước, Huỳnh Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Sang

286  667