Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 1 - Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc

1832 | 28-04-2016 | 20
Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 1

Nhan đề: Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 1

Tác giả: Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 353

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường

Chương 2: Quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam

Chương 3: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Chương 4: Tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại

Chương 5: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Chương 6: Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại

Chương 7: Tạo nguồn và mua hàng của doanh nghiệp thương mại

Chương 8: Dự trữ hàng hóa và quản trị hàng tồn kho ở doanh nghiệp thương mại

Chương 9: Bán hàng và quản trị bán hàng

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình chi tiết máyGiáo trình chi tiết máy

Nguyễn Văn Yến

275  1523 

Hệ thống thông tin quang - Tập 1Hệ thống thông tin quang - Tập 1

Vũ Văn San

279  2198  31 

Vật lý đại cương 1Vật lý đại cương 1

Tổ Vật Lý

106  778 

Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thựcGiáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực

Trần Như Khuyên, Hoàng Xuân Anh

226  2805  74