Doanh nghiệp và đạo đức - Dương Nguyên Thuận, Đinh Thùy Anh

969 | 08-06-2016 | 8
Doanh nghiệp và đạo đức

Nhan đề: Doanh nghiệp và đạo đức

Tác giả: Dương Nguyên Thuận, Đinh Thùy Anh,

Nhà xuất bản: Thế Giới

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 482

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản trị doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp,

Download

Tóm tắt:

I:từ nền kinh tế theo luân lý đến đạo đức trong kinh doanh 

PHẦN MỘT: Từ đạo đức của doanh nghiệp đến doanh nghiệp đạo đức

II:Lịch sử quan hệ giữ đạo đức và doanh nghiệp

III:Tiến tới doanh nghiệp chụi trách nhiệm về mặt xã hội"doanh nghiệp công dân"

IV:Từ trách nhiệm của các cá nhân đến trách nhiệm của doanh nghiệp

V:Đạo đức và kinh doanh

PHẦN HAI: Hành động có đạo đức

VI:Trách nhiệm,lợi nhuận và lòng tin

VII:Đạo đức và việc quản lý con ngườ trong donh nghiệp

VIII:Những phương thức thực hành mới để hành động có đạo đức

IX:Từ không chính thức đến chính thức:pháp điển hóa đạo đức

Lời kết

 

Download

Có thể bạn cần

Thiết bị và hệ thống chiếu sángThiết bị và hệ thống chiếu sáng

Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Nguyễn Ngọc Mỹ

205  1212  36 

Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệpGiáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp

Trương Đoàn Thể

345  6520  262 

Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên menCác phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men

Lê Thanh Mai, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Thị Lan Chi

331  2574  115 

Giáo trình máy bơm và trạm bơmGiáo trình máy bơm và trạm bơm

Nguyễn Văn Hiệu

376  3383  75