1001 cách giữ chân khách hàng - Nhất Ly

336 | 20-07-2020 | 3
1001 cách giữ chân khách hàng

Nhan đề: 1001 cách giữ chân khách hàng

Tác giả: Nhất Ly,

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 435

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản trị khách hàng, giữ chân khách hàng,

Download

Tóm tắt:

Phần 1. Hãy nâng cốc chúc mừng cho sự hợp tác thành công

Phần 2. Hãy thả miếng mồi to để câu con cá lớn.

Phần 3. Hãy đánh vào điểm chung đó là lợi ích của những người cùng sở thích

Phần 4. Hãy vì giá trị sản phẩm của bạn

Phần 5. Muốn thu hoạch như thế nào thì hãy gieo trổng như thế ấy

Phần 6. Gây ấn tượng tốt với hách hàng ngay lần gặp đầu tiên

Phần 7. Quý khách Hầng, xin mời ngổi

Phần 8. Tôi không ngốc, nhưng tôi muốn dễ dàng và thuận tiện

Phẩn 9. Hãy mở cánh cửa thành công

Phần 10. Độc nhất vô nhị, chỉ mình bạn mới có

Phần 11. Tôi đươc mênh danh là số môt 

Download