Hệ điều hành mã nguồn mở - ĐH Hàng hải

1616 | 14-04-2016 | 7
Hệ điều hành mã nguồn mở

Nhan đề: Hệ điều hành mã nguồn mở

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 93

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LINUX

Chương 2. THAO TÁC VỚI HỆ THỐNG

Chương 3. HỆ THỐNG FILE

Chương 4. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ NGƢỜI DÙNG

Chương 5. TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG UNIX-LINUX

Chương 6. LẬP TRÌNH SHELL VÀ LẬP TRÌNH C TRÊN LINUX

 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình lý thuyết khí cụ điệnGiáo trình lý thuyết khí cụ điện

Bạch Văn Quý, Văn Thị Kiều Nhi, Ninh Văn Tiến

107  1683  23 

Luyện và tái chế vàngLuyện và tái chế vàng

Đinh Phạm Thái, Nguyễn Văn Khánh Hà

161  1118  21 

Thiết kế dụng cụ công nghiệpThiết kế dụng cụ công nghiệp

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sỹ Túy

390  1233  13 

Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắtGiáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

Phạm Đình Tân

186  2438  41