Giáo trình nguyên lý hệ điều hành - Đặng vũ Tùng

1074 | 17-04-2016 | 8
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Tác giả: Đặng vũ Tùng,

Nhà xuất bản: Hà nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 165

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

Chương 2: Quản lý tiến trình

Chương 3: Lập lịch cho CPU

Chương 4: Quản lý bộ nhớ trong

Chương 5: Quản lý bộ nhớ ngoài

Chương 6: Quản lý thiết bị

Chương 7: Bảo vệ và an toàn hệ thống

Chương 8: Hệ điều hành đa xử lý

Chương 9: Hệ điều hành DOS

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Linh kiện điện tửLinh kiện điện tử

CĐ Công nghiệp Hà Nội

102  419  12 

Family and Friends 4: ClassbookFamily and Friends 4: Classbook

Naomi Simmons

124  1607  27 

Giáo trình điện dân dụng và công nghiệpGiáo trình điện dân dụng và công nghiệp

Vũ Văn Tầm

201  5277  112