Giáo trình Hệ điều hành - Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa

1497 | 03-06-2016 | 9
Giáo trình Hệ điều hành

Nhan đề: Giáo trình Hệ điều hành

Tác giả: Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 201

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: operating system, hệ điều hành,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu về hệ điều hành

Chương 2: Quản lý nhập/xuất và quản lý hệ thống tập tin

Chương 3: Quản lý tiến trình

Chương 4: Quản lý bộ nhớ

Chương 5: Quản lý Processor

Chương 6: Hệ điều hành nhiều bộ vi xử lý

Download

Có thể bạn cần

Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trụcTrang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục

Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình

256  1047  18 

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10

Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Xuân Bình

323  144 

Giáo trình hóa học môi trườngGiáo trình hóa học môi trường

Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải

357  1829  25