Giáo trình Hệ điều hành - Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa

1330 | 03-06-2016 | 7
Giáo trình Hệ điều hành

Nhan đề: Giáo trình Hệ điều hành

Tác giả: Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 201

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: operating system, hệ điều hành,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu về hệ điều hành

Chương 2: Quản lý nhập/xuất và quản lý hệ thống tập tin

Chương 3: Quản lý tiến trình

Chương 4: Quản lý bộ nhớ

Chương 5: Quản lý Processor

Chương 6: Hệ điều hành nhiều bộ vi xử lý

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 1 (Phần điện tử)Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 1 (Phần điện tử)

Vũ Thành Vinh, Vũ Mạnh Thịnh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Sơn Hoàn

71  1425 

Bài tập Thiết kế kết cấu thépBài tập Thiết kế kết cấu thép

Trần Thị Thôn

517  1044  12 

Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ lễ tânGiáo trình lý thuyết nghiệp vụ lễ tân

Phạm Thị Cúc

248  2004  56 

Linh kiện điện tửLinh kiện điện tử

CĐ Công nghiệp Hà Nội

102  747  19 

Giáo trình Vật liệu bán dẫnGiáo trình Vật liệu bán dẫn

Phùng Hổ, Phan Quốc Phô

391  97