Giáo trình Côn trùng học đại cương - Nguyễn Viết Tùng

1507 | 05-06-2016 | 46
Giáo trình Côn trùng học đại cương

Nhan đề: Giáo trình Côn trùng học đại cương

Tác giả: Nguyễn Viết Tùng,

Nhà xuất bản: ĐH Nông Nghiệp 1 Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 239

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: côn trùng học,

Download

Tóm tắt:

Chương I: Mở đầu

Chương II: Hình thái học côn trùng

Chương III: Phân loại côn trùng

Chương IV: Giải phẫu v& sinh lý côn trùng

Chương V: Sinh vật học côn trùng

Chương VI: Sinh thái học côn trùng

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Thí nghiệm Điện tử tương tựThí nghiệm Điện tử tương tự

Khoa Điện - Điện tử

56  578 

Máy điện - Tập 1Máy điện - Tập 1

Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh

158  883  16 

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Nguyễn Hồng Long, Lê Thị Thùy Dương

197  764  13 

Hệ thống thông tin quang - Tập 1Hệ thống thông tin quang - Tập 1

Vũ Văn San

279  1391  23