Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng - Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang

1409 | 05-06-2016 | 28
Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng

Nhan đề: Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng

Tác giả: Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 279

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Di truyền phân tử, những nguyên tắc chọn giống cây trồng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG PHÂN TỬ DNA

Chương 2: HOẠT ĐỘNGCỦA CÁC ENZYME TRONG PHÂN TÍCH GENOME

Chương 3: NHỮNG VECTƠ THÔNG DỤNGTRONG KỸ THUẬTDI TRUYỀN

Chương 4: LIÊN KẾT GIỮA GEN VÀ MARKER

Chương 5: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ LIÊN KẾT GEN

Chương 6: KỸ THUẬT NHÂN BẢN VÔ TÍNH

Chương 7: BẢN ĐỒ DI TRUYỀN VÀ BẢN ĐỒ VẬT LÝ

Chương 8: PHẢN ỨNG CHUỖI POLYMERASE

Chương 9: CHUỖI DI TRUYỀN DNA

Chương 10: CHỌN LỌC GIỐNG CÂY TRỒNG NHỜ MARKER PHÂN TÍCH DNA

Phụ lục: THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN

Download

Có thể bạn cần

Cẩm nang cơ khí (nguyên lý thiết kế) - Tập 1Cẩm nang cơ khí (nguyên lý thiết kế) - Tập 1

Võ Trần Khúc Nhã

621  1785  20 

Giáo trình kỹ thuật máy điệnGiáo trình kỹ thuật máy điện

Bùi Mạnh Đôn

140  796 

Giáo trinh Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 3Giáo trinh Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 3

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

338  139 

Vi nắm dùng trong công nghệ sinh họcVi nắm dùng trong công nghệ sinh học

Bùi Xuân Đồng, Nguyễn Huy Văn

203  999