Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng - Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang

1801 | 05-06-2016 | 31
Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng

Nhan đề: Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng

Tác giả: Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 279

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Di truyền phân tử, những nguyên tắc chọn giống cây trồng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG PHÂN TỬ DNA

Chương 2: HOẠT ĐỘNGCỦA CÁC ENZYME TRONG PHÂN TÍCH GENOME

Chương 3: NHỮNG VECTƠ THÔNG DỤNGTRONG KỸ THUẬTDI TRUYỀN

Chương 4: LIÊN KẾT GIỮA GEN VÀ MARKER

Chương 5: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ LIÊN KẾT GEN

Chương 6: KỸ THUẬT NHÂN BẢN VÔ TÍNH

Chương 7: BẢN ĐỒ DI TRUYỀN VÀ BẢN ĐỒ VẬT LÝ

Chương 8: PHẢN ỨNG CHUỖI POLYMERASE

Chương 9: CHUỖI DI TRUYỀN DNA

Chương 10: CHỌN LỌC GIỐNG CÂY TRỒNG NHỜ MARKER PHÂN TÍCH DNA

Phụ lục: THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN

Download

Có thể bạn cần

Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạchNgôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch

Nguyễn Quốc Tuấn

321  282 

Giáo trình vật liệu cơ khíGiáo trình vật liệu cơ khí

Châu Minh Quang

79  1181  13 

Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)

Nguyễn Chí Ngôn

65  843 

1000 Câu hỏi trắc nghiệp Địa lý 121000 Câu hỏi trắc nghiệp Địa lý 12

Bùi Thị Xuân Đào

176  157