Có thể bạn cần

Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1

Lê Đình Trí, Lê Trọng vinh, Dương Thủy Vỹ

273  1817  19 

Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạnAnsys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

254  1466  32 

Giáo trình kỹ thuật sốGiáo trình kỹ thuật số

Trần Văn Minh

375  1433  22 

Khí cụ điệnKhí cụ điện

Ban điều khiển điện

72  1234 

400 bài toán nâng cao Vật lý THPT 10400 bài toán nâng cao Vật lý THPT 10

Trần Trọng Hưng

238  215