Một số vấn đề của sinh học phân tử - Võ Thị Hương Lan

912 | 06-06-2016 | 9
Một số vấn đề của sinh học phân tử

Nhan đề: Một số vấn đề của sinh học phân tử

Tác giả: Võ Thị Hương Lan,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 181

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh học phân tử,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: ADN và GEN

Chương 2: Hoạt động của gen trong tế bào

Chương 3: Kỹ thuật adn tái tổ hợp

Chương 4: Tổng hợp và vận chuyển protein

Chương 5: Truyền tín hiệu tế bào

Chương 6: Chu trình và phân chia tế bào

Chương 7: Sinh trưởng và phát triển

Download