Yếu tố kỳ ảo trong sáng tác võ thị hảo (qua tiểu thuyết giàn thiêu và tập truyện ngắn Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm) - Cao Thị Thu Hoài

908 | 16-05-2016 | 6
Yếu tố kỳ ảo trong sáng tác võ thị hảo (qua tiểu thuyết giàn thiêu và tập truyện ngắn Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm)

Nhan đề: Yếu tố kỳ ảo trong sáng tác võ thị hảo (qua tiểu thuyết giàn thiêu và tập truyện ngắn Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm)

Tác giả: Cao Thị Thu Hoài,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 121

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO TRONG KHUYNH HƯỚNG VĂN HỌC KÌ ẢO VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

1.1. Vài nét về tiểu sử và sự nghiệp sáng tác Võ Thị Hảo

1.2. Những sáng tác đậm chất kì ảo của Võ Thị Hảo

1.3. Võ Thị Hảo trong khuynh hướng văn học kì ảo Việt Nam đương đại

Chương 2. CÁC KIỂU NHÂN VẬT KÌ ẢO TRONG SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO

2.1. Khái niệm về nhân vật văn học và quan niệm về nhân vật kì ảo

2.2. Nhân vật kì ảo qua cái nhìn loại hình trong tiểu thuyết Giàn thiêu

tập truyện Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm

2.3. Quan niệm nghệ thuật về con người của Võ Thị Hảo

Chương 3. NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO

3.1. Tình huống truyện có yếu tố kì ảo

3.2. Một số thủ pháp nghệ thuật

3.3. Các môtip nghệ thuật

3.4. Ngôn từ nghệ thuật như một phương tiện thể hiện yếu tố kì ảo

3.5. Thủ pháp “nhại” lịch sử

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần

Amazing Science 3Amazing Science 3

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

73  1414  15 

Intensive IELTS speakingIntensive IELTS speaking

Nguyễn Thị Thanh Hương

208  638 

Hướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới - Tập 2: Khung xeHướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới - Tập 2: Khung xe

Phạm Thành Đường, Phạm Văn Cảnh

333  1430  16 

Tiền tệ - Ngân hàngTiền tệ - Ngân hàng

Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phan Chung Thủy

514  242