Vận dụng tư tưởng sự phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về 'Hạt nhân nguyên tử' lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh - Vũ Thị Thanh Hà

970 | 16-05-2016 | 4
Vận dụng tư tưởng sự phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về 'Hạt nhân nguyên tử' lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục  học sinh

Nhan đề: Vận dụng tư tưởng sự phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về 'Hạt nhân nguyên tử' lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh

Tác giả: Vũ Thị Thanh Hà,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 120

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

1.1. TTSPTH trong giáo dục

1.2. VẬN DỤNG TTSPTH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

KẾT LUẬN CHƯƠNG I

CHƯƠNG II XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” THEO TTSPTH

2.1. Vị trí, vai trò các kiến thức về "Hạt nhân nguyên tử"

2.2. Thực trạng dạy, học các kiến thức về "Hạt nhân nguyên tử "

2.3. Một số kiến thức cơ bản về “Hạt nhân nguyên tử” trong chương trình vật lý lớp 12 THPT

2.4. Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức về "Hạt nhân nguyên tử"

KẾT LUẬN CHƯƠNG II

Chương III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích và đối tượng của thực nghiệm sư phạm

3.2 Nhiệm vụ và phương pháp thực nghiệm sư phạm

3.3. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm

3.4. Xử lý và phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm

KẾT LUẬN CHƯƠNG III

KẾT LUẬN CHUNG

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở Matlab và ứng dụngCơ sở Matlab và ứng dụng

Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương

236  171 

Let's Go 4: Students Book 3 EditionLet's Go 4: Students Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

81  862 

Từ điển Cơ điện tử ứng dụng Anh - ViệtTừ điển Cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt

Đỗ Hữu Vinh, Trịnh Hoàng Minh

983  1003  16 

 Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật

Hà Thị Lệ Ánh

199  2168  21