Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng - Hà Thị Thu Oanh

1407 | 11-05-2016 | 1
Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng

Nhan đề: Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng

Tác giả: Hà Thị Thu Oanh,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 123

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1: Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học môn toán ở trường phổ thông

1.1 Phương pháp dạy học.

1.2. Một số PPDH thường được sử dụng trong dạy học môn toán ở trường

THPT hiện nay

1.3. Một số nhận xét về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT.

1.4. Phương pháp PH&GQVĐ trong dạy học môn toán ở trường phổ thông

Chương 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chương “Phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng

2.1 Đặc điểm về nhận thức của học sinh miền núi tỉnh Cao Bằng

2.2 Đặc điểm và yêu cầu dạy học chương "Phương pháp toạ độ trong không gian

2.3 Vận dụng phương pháp PH&GQVĐ trong thiết kế một số bài soạn của chương III: Phương pháp toạ độ trong không gian

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Bài tập thực hành kế toánBài tập thực hành kế toán

Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân

440  246 

Giáo trình Tiếng Anh thư tín thương mạiGiáo trình Tiếng Anh thư tín thương mại

Nguyễn Bích Ngọc, Đào Thị Hương

122  5069  177 

670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9

Nguyễn Nguyên, Nguyễn Bá

110  118 

Let's Go 3: WorkBook 3 EditionLet's Go 3: WorkBook 3 Edition

E. Cross, R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins

82  1585  34