Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu - Vũ Trí Dũng

804 | 09-05-2016 | 1
Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Tác giả: Vũ Trí Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 65

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ

CHƯƠNG 2. PHÉP DỊCH CHUYỂN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

2.1. Phép dịch chuyển LĐQH.

2.2. Thuật toán dịch chuyển LĐQH.

2.3. Định lý cơ bản của phép dịch chuyển LĐQH.

2.4. Dạng biểu diễn thứ nhất của khóa

2.5. Dạng biểu diễn thứ hai của khóa

2.6. Kết luận

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Giới thiệu.

3.2. Các chức năng của chƯơng trình.

3.3. Một số giao diện của chƯơng trình.

3.4. Các thí dụ.

DANH MỤC BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH NCKH

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Anh lớp 8-Có đáp ánBài tập Tiếng Anh lớp 8-Có đáp án

Bùi Văn Vinh, Dương Thị Hồng Điệp

237  1606  11 

Cung cấp điệnCung cấp điện

Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê

790  4761  204 

Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical DesktopBài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu

337  1379  13 

Kỹ thuật điệnKỹ thuật điện

Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

203  131