Ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robot - Đinh Thị Thuý Quỳnh

856 | 09-05-2016 | 0
Ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robot

Nhan đề: Ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robot

Tác giả: Đinh Thị Thuý Quỳnh,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 88

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO

1.1. Giới thiệu mạng nơron

1.2. Phạm vi ứng dụng của mạng nơron

1.3. Mạng Hopfield

1.4. Mạng nơron trong kỹ thuật robot

1.5. Nhận xét

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN LẬP LỘ TRÌNH CHO ROBOT

2.1. Giới thiệu robot nhân tạo

2.2. Bài toán lập lộ trình

2.3. Các thành phần cơ bản của việc lập lộ trình

2.4. Không gian cấu hình

CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG BÀI TOÁN LẬP LỘ TRÌNH CHO ROBOT

3.1. Mạng nơron nhân tạo và bài toán lập lộ trình

3.2. Ứng dụng mạng Hopfield giải bài toán lập lộ trình

3.3. Các kết quả thử nghiệm

KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Dương Văn Linh, Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Đào

339  1026  16 

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 2Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 2

Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt

584  1390  29 

Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơCác quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ

Phan Đình Châu

248  2224  94 

720 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 6720 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Nguyễn Bình Minh

128  187