Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với L - Histidin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng - Phùng Anh Diệu

1273 | 21-06-2016 | 0
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với L - Histidin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Nhan đề: Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với L - Histidin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Tác giả: Phùng Anh Diệu,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 59

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nguyên tố đất hiếm, L Histidin,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Sơ lược về các NTĐH .

 

1.2. Sơ lược về L- histidin.

1.3. Khả năng tạo phức của NTĐH với các aminoaxit.

1.4. Một số ứng dụng phức chất của NTĐH với các aminoaxit.

1.5. Phương pháp nghiên cứu phức rắn.

1.6. Đối tượng thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất.

Chương II: THỰC NGHIỆM

2.1. Thiết bị và hóa chất

2.2. Tổng hợp phức chất của các NTĐH với L- histidn

2.3. Nghiên cứu phức rắn của NTĐH với L- histidin

2.4. Ảnh hưởng của phức chất đến sự nảy mầm và phát triển mầm của hạt ngô

2.5. Ảnh hưởng của phức chất Pr(His)3(NO3).2H2O đến vi khuẩn Escherichia coli và vi khuẩn Staphylococcus aureus

Chương III: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô conCấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con

Nguyễn Khắc Trai

201  174 

Công nghệ chế tạo dụng cụ cắtCông nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Bùi Song Cầu, Trần Thế Lực, Trần Sĩ Túy

416  144 

Giáo trình quản lý dự án đầu tưGiáo trình quản lý dự án đầu tư

Từ Quang Phương

303  1364  26 

Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010

Microsoft Vietnam

138  1508