Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với L - Histidin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng - Phùng Anh Diệu

1221 | 21-06-2016 | 0
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với L - Histidin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Nhan đề: Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với L - Histidin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Tác giả: Phùng Anh Diệu,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 59

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nguyên tố đất hiếm, L Histidin,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Sơ lược về các NTĐH .

 

1.2. Sơ lược về L- histidin.

1.3. Khả năng tạo phức của NTĐH với các aminoaxit.

1.4. Một số ứng dụng phức chất của NTĐH với các aminoaxit.

1.5. Phương pháp nghiên cứu phức rắn.

1.6. Đối tượng thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất.

Chương II: THỰC NGHIỆM

2.1. Thiết bị và hóa chất

2.2. Tổng hợp phức chất của các NTĐH với L- histidn

2.3. Nghiên cứu phức rắn của NTĐH với L- histidin

2.4. Ảnh hưởng của phức chất đến sự nảy mầm và phát triển mầm của hạt ngô

2.5. Ảnh hưởng của phức chất Pr(His)3(NO3).2H2O đến vi khuẩn Escherichia coli và vi khuẩn Staphylococcus aureus

Chương III: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Thực hành hàn khí - Tập 2Thực hành hàn khí - Tập 2

Ban gia công kim loại tấm

84  677 

Giáo Trình SEMINAR 1Giáo Trình SEMINAR 1

Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc

69  920 

kỹ thuật điện tử sốkỹ thuật điện tử số

Nguyễn Minh Giao

328  776 

Vật liệu tiên tiếnVật liệu tiên tiến

Trương Văn Tân

251  42