Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với L - Histidin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng - Phùng Anh Diệu

1538 | 21-06-2016 | 0
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với L - Histidin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Nhan đề: Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với L - Histidin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Tác giả: Phùng Anh Diệu,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 59

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nguyên tố đất hiếm, L Histidin,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Sơ lược về các NTĐH .

 

1.2. Sơ lược về L- histidin.

1.3. Khả năng tạo phức của NTĐH với các aminoaxit.

1.4. Một số ứng dụng phức chất của NTĐH với các aminoaxit.

1.5. Phương pháp nghiên cứu phức rắn.

1.6. Đối tượng thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất.

Chương II: THỰC NGHIỆM

2.1. Thiết bị và hóa chất

2.2. Tổng hợp phức chất của các NTĐH với L- histidn

2.3. Nghiên cứu phức rắn của NTĐH với L- histidin

2.4. Ảnh hưởng của phức chất đến sự nảy mầm và phát triển mầm của hạt ngô

2.5. Ảnh hưởng của phức chất Pr(His)3(NO3).2H2O đến vi khuẩn Escherichia coli và vi khuẩn Staphylococcus aureus

Chương III: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Hóa học 11Bài tập Hóa học 11

Nguyễn Xuân Trường, Từ Ngọc Ánh, Lê Chí Kiên, Lê Mậu Quyền

212  203 

Hóa kỹ thuật đại cươngHóa kỹ thuật đại cương

Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính

496  1790  47 

Giáo trình bảo trì và quản lý phòng máy tínhGiáo trình bảo trì và quản lý phòng máy tính

Phạm Thanh Liêm

129  1237  10