Tối ưu hoá các thông số công nghệ trên máy cắt dây EDM khi gia công thép không gỉ - Phạm Hùng Dũng

922 | 03-05-2016 | 8
Tối ưu hoá các thông số công nghệ trên máy cắt dây EDM khi gia công thép không gỉ

Nhan đề: Tối ưu hoá các thông số công nghệ trên máy cắt dây EDM khi gia công thép không gỉ

Tác giả: Phạm Hùng Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH KT Công nghệ

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 99

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Tổng quan về gia công tia lửa điện

1.1. Đặc điểm của phương pháp gia công tia lửa điện

1.2. Các phương pháp gia công tia lửa điện

1.3. Cơ chế của phương pháp gia công tia lửa đ iện

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình gia công tia lửa điện

1.5. Lượng hớt vật liệu khi gia công tia lửa điện

1.6. Chất lượng bề mặt

1.7. Độ chính xác tạo hình khi gia công tia lửa điện

1.8. Các hiện tượng xấu khi gia công tia lửa điện

1.9. Các yếu tố không điều khiển được

1.10. Chất điện môi trong gia công tia lửa điện

Chương 2. Máy cắt dây và các thông số điều chỉnh trong quá trình gia công

2.1. Sơ bộ về máy cắt dây tia lửa điện

2.2. Độ chính xác khi gia công cắt dây tia lửa điện

2.3. Điện cực và vật liệu điện cực

2.4. Sự thoát phoi trong cắt dây tia lửa điện

2.5. Nhám bề mặt khi cắt dây

2.6. Các thông số về điện trong điều khiển máy cắt dây tia lửa điện

2.7. Lập trình gia công trên máy cắt dây

Chương 3. Thực ng hiệm nghiên cứu ả nh hưởng của các thông số công nghệ đến năng suất và chất lượng bề mặt khi gia công thép không gỉ trên má y cắt dây EDM

3.1. Thép không gỉ

3.2. Thiết kế thí nhiệm

3.3. Nhóm thí nghiệm

3.4. Nghiên cứu quy hoạch thực nghiệm xác định độ nhám bề mặt và năng suất gia công trong gia công cắt dây bằng tia lửa điện

Kết luận

 

Download

Có thể bạn cần

Vi sinh - Ký sinh trùngVi sinh - Ký sinh trùng

Lê Hồng Hinh, Phạm Văn Thân

163  816  15 

Công nghệ thủy tinh xây dựngCông nghệ thủy tinh xây dựng

Bạch Đình Thiên

553  764  19 

Từ điển Cơ điện tử ứng dụng Anh - ViệtTừ điển Cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt

Đỗ Hữu Vinh, Trịnh Hoàng Minh

983  692  12 

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tinTiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc

254  1258  23