Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT - Phạm Hương Giang

850 | 18-05-2016 | 2
Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT

Nhan đề: Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT

Tác giả: Phạm Hương Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 142

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 THPT

1.1.Kiến thức địa lý địa phương trong chương trình địa lý trường phổ thông các nước trên thế giới

1.2.Kiến thức địa lý địa phương trong chương trình địa lý trường phổ thông ở nước ta

1.3.Vai trò của kiến thức địa lý địa phương đối với việc dạy học địa lý lớp 10 THPT

1.4.Tình hình sử dụng các kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 ở tỉnh Thái Nguyên

Chương 2: Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học Địa lý lớp 10 THPT. Lấy ví dụ ở tỉnh Thái Nguyên

2.1.Hệ thống kiến thức Địa lý lớp 10

2.2.Hình thành khái niệm địa lý chung cho học sinh lớp 10 THPT

2.3.Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học Địa lý lớp 10 THPT

2.4.Kiến thức địa lý địa phương tỉnh Thái Nguyên và việc tích hợp vào dạy học địa lý lớp 10 trong tỉnh

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

3.1.Mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc của thực nghiệm sư phạm

3.2.Tổ chức thực nghiệm sư phạm

3.3.Căn cứ và tiêu chí để đánh giá, xếp loại kết quả thực nghiệm

3.4.Phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm

3.5.Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình máy và thiết bị lạnhGiáo trình máy và thiết bị lạnh

Đỗ Trọng Hiển

221  2073  31 

Di truyền và công nghệ tế bào somaDi truyền và công nghệ tế bào soma

Nguyễn Như Hiền

125  1164  13 

 Giáo Trình Hoá Sinh Học Giáo Trình Hoá Sinh Học

Mai Xuân Lương

172  897 

Bài tập Tiếng Anh 10 (Có đáp án)Bài tập Tiếng Anh 10 (Có đáp án)

Võ Thị Thúy Anh, Tôn Nữ Phương Chi

176  169 

Giáo trình vi sinh vật học công nghiệpGiáo trình vi sinh vật học công nghiệp

Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn

255  1531  35