Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT - Phạm Hương Giang

752 | 18-05-2016 | 2
Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT

Nhan đề: Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT

Tác giả: Phạm Hương Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 142

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 THPT

1.1.Kiến thức địa lý địa phương trong chương trình địa lý trường phổ thông các nước trên thế giới

1.2.Kiến thức địa lý địa phương trong chương trình địa lý trường phổ thông ở nước ta

1.3.Vai trò của kiến thức địa lý địa phương đối với việc dạy học địa lý lớp 10 THPT

1.4.Tình hình sử dụng các kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 ở tỉnh Thái Nguyên

Chương 2: Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học Địa lý lớp 10 THPT. Lấy ví dụ ở tỉnh Thái Nguyên

2.1.Hệ thống kiến thức Địa lý lớp 10

2.2.Hình thành khái niệm địa lý chung cho học sinh lớp 10 THPT

2.3.Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học Địa lý lớp 10 THPT

2.4.Kiến thức địa lý địa phương tỉnh Thái Nguyên và việc tích hợp vào dạy học địa lý lớp 10 trong tỉnh

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

3.1.Mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc của thực nghiệm sư phạm

3.2.Tổ chức thực nghiệm sư phạm

3.3.Căn cứ và tiêu chí để đánh giá, xếp loại kết quả thực nghiệm

3.4.Phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm

3.5.Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điệnGiáo trình kỹ thuật lắp đặt điện

Phan Đăng Khải

181  1943  46 

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành BCVTBài giảng Tiếng Anh chuyên ngành BCVT

Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga

160  850 

Giáo trình kế toán quản trịGiáo trình kế toán quản trị

Trần Nhật Thiện

117  1105 

Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩmThí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

Lê Văn Việt Mẫn, Lại Mai Hương

153  163  13 

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điệnTự động hóa và điều khiển thiết bị điện

Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hòa, Nguyễn Vũ Thanh

331  1645  28