Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay - Bùi Giang Long

805 | 04-05-2016 | 5
Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Nhan đề: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Bùi Giang Long,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 119

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

2.3. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015

3.1. ĐỊNH HƯỚNG NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XàNÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XàNÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Download

Có thể bạn cần

Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạnAnsys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

254  977  25 

Giáo trình công nghệ hànGiáo trình công nghệ hàn

Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong

245  883  15 

Bài tập Kỹ thuật nhiệtBài tập Kỹ thuật nhiệt

Bùi Hải

182  2223  44 

Động từ và Giới từ Tiếng AnhĐộng từ và Giới từ Tiếng Anh

Chi Mai, Mai Thu

288  536 

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyThiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Trần Văn Địch

208  1130  18