Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay - Bùi Giang Long

921 | 04-05-2016 | 5
Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Nhan đề: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Bùi Giang Long,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 119

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

2.3. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015

3.1. ĐỊNH HƯỚNG NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XàNÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XàNÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Download

Có thể bạn cần

Tính toán thiết kế ô tôTính toán thiết kế ô tô

Đặng Quý

281  2176  54 

Kết cấu và tính toán ô tôKết cấu và tính toán ô tô

Ngô Hắc Hùng

237  236  10 

Giáo trình truyền động điệnGiáo trình truyền động điện

Bùi Đình Tiếu

218  1333  23 

Động lực học cơ cấu rung RLCĐộng lực học cơ cấu rung RLC

La Ngọc Tuấn

93  833