Thi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên gia - Hoàng Thị Kim Ngân

774 | 16-05-2016 | 0
Thi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên gia

Nhan đề: Thi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên gia

Tác giả: Hoàng Thị Kim Ngân,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 80

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TRẮC NGHIỆM.

1.1. Giới thiệu về các hình thức thi trắc nghiệm trong nước và thế giới

1.2. Lợi ích và hạn chế của trắc nghiệm

CHƯƠNG 2: THI TRẮC NGHIỆM CÓ HỖ TRỢ CỦA HỆ CHUYÊN GIA.

2.1. Tổng quan về hệ chuyên gia

2.2. Ra đề thi trắc nghiệm và tổ chức thi trắc nghiệm

2.3. Xác định nhân tố khó, nhân tố dễ của câu hỏi và nhân tố chắc chắn của câu gợi ý trong ngân hàng đề thi trắc nghiệm đã có

CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ MÔ THI TRẮC NGHIỆM.

3.1. Mô tả các thực thể trong hệ thống thi trắc nghiệm

3.2. Giao diện và hướng dẫn sử dụng chương trình thi trắc nghiệm - dạng đề mô

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Download

Có thể bạn cần

Ready to Order Student's BookReady to Order Student's Book

Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta

112  513 

Điều khiển số máy điệnĐiều khiển số máy điện

Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Trung Sơn, Cao Văn Thành

298  1177  16 

Giáo trình ngôn ngữ SQLGiáo trình ngôn ngữ SQL

Sở BCVT Hà Nội

177  1405