Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề cơ điện luyện kim thái nguyên với doanh nghiệp - Đỗ Đình Trường

740 | 12-05-2016 | 6
Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề cơ điện luyện kim thái nguyên với doanh nghiệp

Nhan đề: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề cơ điện luyện kim thái nguyên với doanh nghiệp

Tác giả: Đỗ Đình Trường,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 99

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.2. Một số khái niệm cơ bản

1.3. Mối quan hệ giữa quản lý và chất lượng đào tạo nghề

1.4. Những nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo nghề

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN

2.1. Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển Trường cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên

2.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của trường

2.3. Thực trạng công tác đào tạo và quản lý đào tạo của trường

2.4. Thực trạng công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo

CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất biện pháp

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa Trường cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên với các doanh nghiệp

3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biên pháp

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần

100 Đề thi chuẩn bị cho TOEIC100 Đề thi chuẩn bị cho TOEIC

Công Vinh, Hoàng Vy

364  276 

Cẩm nang hànCẩm nang hàn

Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Ngô Lê Thông, Chu Văn Khang

328  1259  24 

100 TOEIC Preparation Tests100 TOEIC Preparation Tests

English-test.net

207  1736