Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề cơ khí I hà nội - Đỗ Thanh Cường

747 | 12-05-2016 | 1
Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề cơ khí I hà nội

Nhan đề: Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề cơ khí I hà nội

Tác giả: Đỗ Thanh Cường,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 127

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

1.1. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.3. CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

1.4. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ

1.5. NỘI DUNG QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

1.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ I HÀ NỘI

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ Ở VIỆT NAM

2.2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ Ở ĐỊA BÀN ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ I HÀ NỘI

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ I HÀ NỘI

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ 1 HÀ NỘI VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH BIỆN PHÁP QUẢN LÍ

3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

3.3. KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP

3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật địa môi trườngKỹ thuật địa môi trường

Nguyễn Uyên

372  833 

16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Bùi Văn Tuyền, Nguyễn Đức Trường

192  186 

342 TOEIC Vocabulary Tests342 TOEIC Vocabulary Tests

English-test.net

703  4122  12 

Công nghệ khí nénCông nghệ khí nén

Hồ Đắc Thọ

1204  24 

Giáo trình động cơ đốt trongGiáo trình động cơ đốt trong

Phạm Hòa

159  2284  29