Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề cơ khí I hà nội - Đỗ Thanh Cường

655 | 12-05-2016 | 1
Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề cơ khí I hà nội

Nhan đề: Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề cơ khí I hà nội

Tác giả: Đỗ Thanh Cường,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 127

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

1.1. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.3. CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

1.4. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ

1.5. NỘI DUNG QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

1.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ I HÀ NỘI

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ Ở VIỆT NAM

2.2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ Ở ĐỊA BÀN ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ I HÀ NỘI

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ I HÀ NỘI

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ 1 HÀ NỘI VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH BIỆN PHÁP QUẢN LÍ

3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

3.3. KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP

3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệpLý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp

Nguyễn Viết Tiến

81  1352  16 

Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 1Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 1

Bùi Đức Lợi, Lê Hồng Khanh, Mai Văn Lề, Lê Thị Cúc, Hoàng Thị Ngọc Châu, Lê Ngọc Tú, Lương Hồng Nga

373  2925  80 

Ngắn mạch trong hệ thống điệnNgắn mạch trong hệ thống điện

Lã Văn Út

225  1258  37 

Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21

Nguyễn Quang A, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Duy Thành, Lã Việt Hà, Lê Hồng Vân, Hà Thị Thanh Huyền

817  129