Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân - Phan Thế Nghĩa

664 | 11-05-2016 | 0
Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân

Nhan đề: Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân

Tác giả: Phan Thế Nghĩa,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 49

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Lời nói đầu

Chương 1: Bài toán bất đẳng thức biến phân

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.2. Phát biểu bài toán và ví dụ

1.3. Sự tồn tại nghiệm của bài toán VI

Chương 2: Phương pháp lặp Banach giải bài toán (VI) đơn điệu mạnh

2.1. Tính không giản của ánh xạ nghiệm

2.2. Mô tả thuật toán và sự hội tụ

Chương 3: Phương pháp lặp Banach giải bài toán đồng bức

3.1. Tính không giản của ánh xạ nghiệm

3.2. Mô tả thuật toán và sự hội tụ

3.3. Kết quả tính toán thử nghiệm

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật địa môi trườngKỹ thuật địa môi trường

Nguyễn Uyên

372  763 

Phản ứng điện hóa và ứng dụngPhản ứng điện hóa và ứng dụng

Trần Hiệp Hải

183  1435  22 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiệnGiáo trình lý thuyết chuyên môn tiện

Trần Đình Huấn

157  1484  23 

Bài giảng cấu trúc dữ liệuBài giảng cấu trúc dữ liệu

ĐH Hàng hải

80  1049 

Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVTBài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT

Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga

86  901