Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân - Phan Thế Nghĩa

744 | 11-05-2016 | 0
Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân

Nhan đề: Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân

Tác giả: Phan Thế Nghĩa,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 49

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Lời nói đầu

Chương 1: Bài toán bất đẳng thức biến phân

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.2. Phát biểu bài toán và ví dụ

1.3. Sự tồn tại nghiệm của bài toán VI

Chương 2: Phương pháp lặp Banach giải bài toán (VI) đơn điệu mạnh

2.1. Tính không giản của ánh xạ nghiệm

2.2. Mô tả thuật toán và sự hội tụ

Chương 3: Phương pháp lặp Banach giải bài toán đồng bức

3.1. Tính không giản của ánh xạ nghiệm

3.2. Mô tả thuật toán và sự hội tụ

3.3. Kết quả tính toán thử nghiệm

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Intersive IELTS ListeningIntersive IELTS Listening

Nguyễn Thị Thanh Hương

140  975 

Giáo trình công nghệ uốn NCGiáo trình công nghệ uốn NC

Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Trường Giang

153  1033 

Kỹ thuật viễn thôngKỹ thuật viễn thông

Nguyễn Tiến Ban

145  800 

Cấu tạo bê tông cốt thépCấu tạo bê tông cốt thép

Cty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam

160  1189 

Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công NghiệpGiáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng

364  1606  29