Nội suy ảnh và một số ứng dụng - Nguyễn Thị Nguyệt

765 | 09-05-2016 | 4
Nội suy ảnh và một số ứng dụng

Nhan đề: Nội suy ảnh và một số ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 79

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH

1.1. Khái quát về xử lý ảnh

1.2. Những vấn đề cơ bản trong hệ thống xử lý ảnh

1.3. Nội suy ảnh

Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH

2.1. Nội suy các pixel gần nhất (Nearest Neighbor Interpolation)

2.2. Nội suy tam giác (Affine interpolation)

2.3. Nội suy song khối (Bicubic Interpolation)

2.4. Nội suy tuyến tính (linear interpolation)

2.5. Nội suy song tuyến (bilinear interpolation)

2.6. Nội suy tam tuyến tính (trilinear)

2.7. Các phép nội suy không gian

2.8. Phương pháp ước lượng chuyển động:

2.9. Phép nội suy thời gian và bù chuyển động

Chương 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA NỘI SUY ẢNH

3.1. Nắn chỉnh hình thu nhận ảnh

3.2. Sinh ra hình ảnh khuyết thiếu trong làm phim hoạt hình

3.3. Mô tả chương trình đã cài đặt

3.4. Giới thiệu chương trình

PHẦN KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần

600 Essential Words for the TOEIC 3rd600 Essential Words for the TOEIC 3rd

Lin Lougheed Ed.D

384  1150 

Nhập Môn Internet Và E-LearningNhập Môn Internet Và E-Learning

Nguyễn Duy Phương, Dương Trần Đức, Đào Quang chiểu, Phạm thị huế, Nguyễn Thị Ngọc Hân

167  909  14 

Giáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảngGiáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảng

Vương Văn Tiên, Trương Quang Trường

107  1155 

Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 2Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 2

Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc

331  1010