Nghiên cứu xây dựng đồ th ị ổn định của máy phay đứng khi gia công thép 45 bằng thực nghiệm - Cồ Hữu Hưng

773 | 03-05-2016 | 0
Nghiên cứu xây dựng đồ th ị ổn định của máy phay đứng khi gia công thép 45 bằng thực nghiệm

Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng đồ th ị ổn định của máy phay đứng khi gia công thép 45 bằng thực nghiệm

Tác giả: Cồ Hữu Hưng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH KT Công nghệ

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 91

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu

CHƯƠNG I: NHỮNG THÀNH TỰU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CỦA THẾ GIỚI

I. Khái niệm về ổn định và mất ổn định của quá trình cắt

II. Nguyên nhân gây mất ổn định

III. Các dạng mất ổn định của quá trình cắt

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định của quá trình cắt

V. Ổn định của hệ thống công nghệ dưới góc độ năng lượng của quá trình cắt.

VI. Các biện pháp nâng cao ổn định của quá trình cắt.

VII. Kết luận về công trình nghiên cứu ổn định của quá trình cắt trên máy công cụ.

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỒ THỊ ỔN ĐỊNH CỦA MÁY PHAY DỨNG TURNDIMLL BẰNG THỰC NGHIỆM

1. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU

2. CÁC THÍ NGHIỆM CẮT THỬ MẤT ỔN ĐỊNH

CHƯƠNG III: XỬ LÝ DỮ LIỆU - XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG CHO QUAN HỆ GIỮA CHIỀU SÂU CẮT TỚI HẠN Tk VÀ BƯỚC TIẾN DAO

3.1. Hàm hồi quy đặc trưng cho quan hệ giữa chiều sâu cắt tới hạn tk và bước tiến dao s khi tiến hành cắt thử mất ổn định trên máy phay đứng turndimill

3.2 - Đánh giá kết quả hồi quy

 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình thiết kế cấp điệnGiáo trình thiết kế cấp điện

Bộ môn cung cấp điện

137  1002  29 

Thiết kế đường ô tô - Tập 2Thiết kế đường ô tô - Tập 2

Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục

247  1079 

Giáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điệnGiáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điện

Vũ Ngọc Vượng, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Minh Hương, Bạch Tuyết Vân

132  1413  28 

Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng caoBài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao

ĐH Hàng hải

58  1178 

Công nghệ chế tạo dụng cụ cắtCông nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Bùi Song Cầu, Trần Thế Lực, Trần Sĩ Túy

416  145