Nghiên cứu xây dựng đồ th ị ổn định của máy phay đứng khi gia công thép 45 bằng thực nghiệm - Cồ Hữu Hưng

606 | 03-05-2016 | 0
Nghiên cứu xây dựng đồ th ị ổn định của máy phay đứng khi gia công thép 45 bằng thực nghiệm

Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng đồ th ị ổn định của máy phay đứng khi gia công thép 45 bằng thực nghiệm

Tác giả: Cồ Hữu Hưng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH KT Công nghệ

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 91

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu

CHƯƠNG I: NHỮNG THÀNH TỰU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CỦA THẾ GIỚI

I. Khái niệm về ổn định và mất ổn định của quá trình cắt

II. Nguyên nhân gây mất ổn định

III. Các dạng mất ổn định của quá trình cắt

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định của quá trình cắt

V. Ổn định của hệ thống công nghệ dưới góc độ năng lượng của quá trình cắt.

VI. Các biện pháp nâng cao ổn định của quá trình cắt.

VII. Kết luận về công trình nghiên cứu ổn định của quá trình cắt trên máy công cụ.

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỒ THỊ ỔN ĐỊNH CỦA MÁY PHAY DỨNG TURNDIMLL BẰNG THỰC NGHIỆM

1. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU

2. CÁC THÍ NGHIỆM CẮT THỬ MẤT ỔN ĐỊNH

CHƯƠNG III: XỬ LÝ DỮ LIỆU - XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG CHO QUAN HỆ GIỮA CHIỀU SÂU CẮT TỚI HẠN Tk VÀ BƯỚC TIẾN DAO

3.1. Hàm hồi quy đặc trưng cho quan hệ giữa chiều sâu cắt tới hạn tk và bước tiến dao s khi tiến hành cắt thử mất ổn định trên máy phay đứng turndimill

3.2 - Đánh giá kết quả hồi quy

 

Download

Có thể bạn cần

Tiền và hoạt động ngân hàngTiền và hoạt động ngân hàng

Lê Vinh Danh

732  776 

Giáo trình bơm quạt máy nénGiáo trình bơm quạt máy nén

Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc

218  1985  43 

Cơ học ứng dụng phần bài tập (Có hướng dẫn - giải mẫu - trả lời)Cơ học ứng dụng phần bài tập (Có hướng dẫn - giải mẫu - trả lời)

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

284  2021  22 

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTTBài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ

151  867 

Word By Word International Student BookWord By Word International Student Book

Steven J. Molinsky; Bill Bliss

209  21