Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và đặc tính chịu hạn của một số giống lúa (Oryza sativa L.) - Ngô Mạnh Dũng

943 | 11-05-2016 | 0
Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và đặc tính chịu hạn của một số giống lúa (Oryza sativa L.)

Nhan đề: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và đặc tính chịu hạn của một số giống lúa (Oryza sativa L.)

Tác giả: Ngô Mạnh Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 80

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

1.1. Cây lúa

1.2. Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của cây lúa

1.3. Đặc tính chịu hạn và nghiên cứu tính chịu hạn của cây lúa

1.4. Cystatin và gen mã hóa Cystatin ở thực vật

Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp

2.1. Nguyên liệu

2.2. Hóa chất, thiết bị và địa điểm nghiên cứu

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và thảo luận

3.1. Phân tích sự đa hình ADN của các giống lúa có khả năng chịu hạng khác nhau

3.2. So sánh khả năng chịu hạn của các giống lúa nghiên cứu

3.3. Kết quả phân lập gen cystatin của các giống lúa nghiên cứu

Kết luận và đề nghị

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điệnGiáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điện

Vũ Ngọc Vượng, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Minh Hương, Bạch Tuyết Vân

132  1391  28 

Một số tính chất của hàm tựa lồiMột số tính chất của hàm tựa lồi

Tô Công Doanh

53  881 

Linh kiện điện tửLinh kiện điện tử

Nguyễn Tấn Phước

120  2056  63